Η Πόλη μας
Ο Δήμος
Κοινωνική Πολιτική
Παιδεία - Εκπαίδευση
Περιβάλλον Καθαριότητα
Πολιτισμός
Ευρωπαϊκή Διάσταση
Αστική Ανάπτυξη
Πράσινο
Αθλητισμός
Άλλοι Φορείς του Δήμου
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Μητροπολιτικό Πάρκο
Είσοδος Χρηστών
Ανάκτηση Κωδικού
Δεν έχετε λογαριασμό;
Εγγραφή

Έρευνα Απόψεων
Σας αρέσει η νέα ιστοσελίδα του Δήμου μας;
Τοπικό Συμβούλιο Νέων

ΣΥΖΕΥΞΙΣ

Το portal εξυπηρετείται

από το "ΣΥΖΕΥΞΙΣ"

 

Δήμος Σταυρούπολης / Κοινωνική Πολιτική - Απασχόληση  
  ...ενθάρρυνση & συμμετοχή, ίσες ευκαιρίες για όλους...

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί τον άμεσο αποδέκτη όλων των κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι δημότες. Σήμερα, διευρύνοντας την πολιτική των παρεμβάσεών του, ο Δήμος Σταυρούπολης δημιουργεί δομές άσκησης κοινωνικής πολιτικής και αναπτύσσει υπηρεσίες που διευκολύνουν τους πολίτες και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής τους.

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών

Διακινούνται τα έγγραφα και όχι οι πολίτες

Από το Σεπτέμβριο του 2003 λειτουργεί στο Δήμο Σταυρούπολης  το  Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών. Το ΚΕΠ αποτελεί έναν πρωτοποριακό θεσμό για την εξυπηρέτηση του πολίτη. Αποστολή του είναι η παροχή διοικητικών πληροφοριών και η διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης τους μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες.

Γραφείο Εξυπηρέτησης Αλλοδαπών

Σκοπός του γραφείου είναι η ενημέρωση για τις διατάξεις του νόμου που αφορά την είσοδο και παραμονή των αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια.

Κέντρο Πληροφόρησης Νέων

To Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Σταυρούπολης είναι μια αυτόνομη δομή, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί μέρος του Δικτύου των ΚΠΝ που δημιούργησε η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς σταδιακά σε όλη την Ελλάδα.

Το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων παρέχει τεκμηριωμένη πληροφόρηση πάνω σε Ευρωπαϊκά προγράμματα, σε θέματα εκπαίδευσης, τοπικής αυτοδιοίκησης, εργασίας, διαχείρισης ελεύθερου χρόνου και προσωπική πληροφόρηση διαμορφωμένη από τον αιτούντα νέο.

Παράρτημα ΚΑΠΗ Σταυρούπολης

ΚΑΠΗ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Διεύθυνση : ΤΖΑΒΕΛΑ 12 - Τ.Κ. 56430
Με την υπ' αριθμ. 204/84 Φ.Ε.Κ. 872 Β/85 απόφαση Υφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας εγκρίθηκε η εφαρμογή προγράμματος Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων στο Δήμο Σταυρούπολης, το οποίο άρχισε να λειτουργεί τον Απρίλιο του 1986.

Πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι"

ΙΣΤΟΡΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ :

Το πρόγραμμα  « βοήθεια στο σπίτι »  ξεκίνησε στο Δήμο Σταυρούπολης τον Ιούνιο του 1998 και συνεχίζει τη λειτουργία του . Μέχρι  σήμερα έχουν δεχθεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες  πάνω από χίλια άτομα με ανάλογα προβλήματα.  

Παράρτημα Ηλιούπολης

Το Β΄Κ.ΑΠ.Η. Σταυρούπολης ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1995. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Διοικείται από εννιαμελές Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος ορίζεται από τον εκάστοτε Δήμαρχο.

Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας

Η μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας λειτουργεί από το έτος 2000 και στεγάζεται στο Β΄ΚΑΠΗ  Σταυρούπολης. Χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Μέτρου 3, του Υποπρογράμματος ΙΙΙ, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Συνεχιζόμενη Κατάρτιση και προώθηση της Απασχόλησης». Υπεύθυνος φορέας για τη διαχείριση και εφαρμογή του είναι το Υπουργείο Εργασίας.

Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί

Με σκοπό την ορθολογικότερη λειτουργία των παιδικών σταθμών, την εξοικονόμηση πόρων και την καλύτερη ανακατανομή του προσωπικού, τον Σεπτέμβριο του 2004, έγινε η ενοποίηση των τριών Ν.Π.Δ.Δ.(Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Σταυρούπολης, Παιδικός Σταθμός του Κέντρου Φροντίδας Οικογένειας-πρώην Πρόνοιας και Δημοτικός Παιδικός και Βρεφονηπιακός Σταθμός, Λαγουδάκια-πρώην Ίδρυμα Βρεφονηπιακών Σταθμών Θεσσαλονίκης) σε ένα Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί» Δήμου Σταυρούπολης.