Η Πόλη μας
Ο Δήμος
Κοινωνική Πολιτική
Παιδεία - Εκπαίδευση
Περιβάλλον Καθαριότητα
Πολιτισμός
Ευρωπαϊκή Διάσταση
Αστική Ανάπτυξη
Πράσινο
Αθλητισμός
Άλλοι Φορείς του Δήμου
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Μητροπολιτικό Πάρκο
Είσοδος Χρηστών

Έρευνα Απόψεων
Τοπικό Συμβούλιο Νέων

ΣΥΖΕΥΞΙΣ

Το portal εξυπηρετείται

από το "ΣΥΖΕΥΞΙΣ"

 

Πολιτισμός  

Πολιτισμός και κουλτούρα είναι οι αξίες, τα σύμβολα, οι συνήθειες της καθημερινής ζωής, η νοοτροπία, η πνευματική και καλλιτεχνική δημιουργία.

Το πολιτιστικό γίγνεσθαι μιας τοπικής κοινωνίας περνάει κατά ένα σημαντικό μέρος μέσα από τη δραστηριότητα των φορέων πολιτισtικής παρέμβασης. Ο όρος είναι ευρύτατος και περιλαμβάνει συλλόγους και φορείς με στόχο όχι μόνο την εξοικείωση του πληθυσμού σε θέματα καλών τεχνών, αλλά και την παρέμβαση τους σε ζητήματα τρόπου ζωής.

Απέναντι στις ισχυρότατες τάσεις εσωστρέφειας και ατομισμού, που συχνά αναπτύσονται στους κατοίκους του σύγχρονου αστικού κέντρου, παρατάσονται οι φορείς πολιτισμικής παρέμβασης, των οποίων ο στόχος είναι ουσιαστικά η συλλογική ενεργοποίηση των κατοίκων προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση στο πλαίσιο της τοπικής κοινωνικής και  πολιτιστικής ζωής.

Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον τομέα  του σύγχρονου πολιτισμού είναι καθοριστικός στην κατεύθυνση λειτουργίας πολιτιστικών κέντρων και θεσμών, αλλά και στην κατεύθυνση στήριξης και προώθησης της πολιτιστικής έκφρασης, της πολιτιστικής ανάπτυξης και της πολιτιστικής δημιουργίας.

Σήμερα η άσκηση της πολιτιστικής πολιτικής του Δήμου Σταυρούπολης στηρίζεται σε ένα ευρύ πλέγμα αξιόλογων υποδομών,, καλλιτεχνικών τμημάτων επιμόρφωσης και άλλων δημιουργικών πολιτιστικών και κοινωνικών παρεμβάσεων. Οι δραστηριότητες  αυτές συμπληρώνονται με καινοτόμες προτάσεις πολιτιστικού περιεχομένου που ήδη έχουν διατυπωθεί και έχει δρομολογηθεί η υλοποίηση τους. θεσμοθετημένων εκδηλώσεων

Η προώθηση και η ανάπτυξη των πολιτιστικών δράσεων του Δήμου μπορεί να συνοψιστεί στον άξονα  καλλιτεχνική παιδεία-εκπαίδευση-έκφραση και δημιουργία.

Το Γραφείο Πολιτισμού και η Κοινωνικοπολιτιστική Επιχείρηση «ΙΡΙΣ» αποτελούν τους βασικούς θύλακες υλοποίησης του πολιτιστικού προγράμματος του Δήμου Σταυρούπολης, διατηρώντας ταυτόχρονα την αυτονομία τους και την ειδίκευση τους σε συγκεκριμένες δραστηριότητες. Επίσης οι τοπικοί πολιτιστικοί σύλλογοι ολοκληρώνουν συμπληρωματικά το ενιαίο πολιτιστικό γίγνεσθαι του Δήμου.   

Κατηγορίες για την ενότητα Πολιτισμός  
Πολιτιστικοί Χώροι (1 στοιχείο)
Έντυπα (1 στοιχείο)
Δελτία Τύπου (1 στοιχείο)